Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

swagger
Zamykam swoją zupę. Straciła swoją funkcję-przestała być miejscem, gdzie szczerze i bez zahamowań mogę pisać o tym co dzieje się w środku.

Zmieniam adres, nie szukajcie.

Maj

March 04 2013

swagger
Są dwa rodzaje bólu. Cierpienie fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie fizyczne się znosi. Cierpienie duchowe się wybiera.
— oskar i pani róża.
Reposted fromfallintotime fallintotime viaeskapiza eskapiza
swagger
5562 213d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeskapiza eskapiza

March 02 2013

swagger

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem.

— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaeskapiza eskapiza
swagger
swagger
Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie.
— Franz Kafka.
Reposted from654675674 654675674 viaeskapiza eskapiza
swagger
0395 c1b4 500
Reposted fromlukasiukkamil lukasiukkamil viaeskapiza eskapiza
swagger
3233 6611 500
Reposted fromtworcze tworcze viaeskapiza eskapiza

March 01 2013

swagger
swagger
I w moim innym świecie jesteśmy blisko
Reposted fromlekhaim lekhaim viaiblameyou iblameyou
swagger
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult

           what        

                                      am

         i  

                                                doing

                     with

my 

                             life

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaiblameyou iblameyou
swagger
(...) wszystko, co mam jest w nim zakochane.
— Stachura
Reposted fromMissTake MissTake viaiblameyou iblameyou
swagger
Myślisz mi się nieprzerwanie.
— Wiśniewski
Reposted fromifuhavetoask ifuhavetoask viaiblameyou iblameyou
swagger
5133 7096
Reposted fromohwhat ohwhat viaskins skins
swagger
najsmutniejsza dziewczyna na świecie
gasiła pety na otwartym sercu
i marzła nawet w lecie
— M. Peszek
Reposted fromkatalama katalama viaeskapiza eskapiza
swagger
4098 f594 500
kocie
Reposted fromcats cats viaeskapiza eskapiza
swagger
Nauczmy się doceniać przyjaciół, bo życie nie kręci się wyłącznie na miłości. Bo gdy ten 'jedyny' odejdzie to z kim potem będziesz wylewał smutki do butelki Finlandii o 5 nad ranem?
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeskapiza eskapiza

February 24 2013

swagger
4890 a180
swagger
Najczęstszy dylemat podczas kryzysu: spalić most czy go podbudować?
— pytanie za sto punktów.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl